ДИҚҚАТ!!! ЭЪЛОНИ ҶОЙҲОИ КОРИ ХОЛӢ

06-08-2022
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ишғоли вазифаи сармуҳосибӣ муассисаҳои давлатии буҷетии таҳсилоти миёнаи умумии муштараки Россия – Тоҷикистон бо омӯзиши амиқи фанҳо (таълимашон бо забони русӣ) дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Кӯлоб ва Турсунзода озмун эълон менамояд.
Довталабон бояд ба чунин талаботҳо ҷавобгӯ бошанд:
-доштани шаҳрвандии Тоҷикистон ё Россия;
-донистани забонҳои русӣ ва тоҷикӣ, таърих ва фарҳанги халқҳои Россия ва Тоҷикистон;
-доштани собиқаи корӣ на кам аз 5 сол дар соҳаи вазифавӣ
Сармуҳосиб бояд донад:
– санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ва Федератсияи Россия дар сохаи бахисобгирии мухосиби, муносибатхои хукукии граждани, молияви, андоз ва иктисоди;
– карорхо, дастурхо, фармонхо, дигар дастурхо, маводи методологи ва меъёрии макомоти болой, молия ва аудит оид ба ташкили бахисобгири ва хисобот, инчунин оид ба фаъолияти хочагию молияви, низомномахо ва дастурхо оид ба ташкили бахисобгири ва бучети ташкил, қоидаҳои рафтор;
- сохтор, стратегия ва дурнамои рушди он;
-тартиби бакайдгирии амалиёт ва ташкили гардиши хуччатхо аз руи бахшхои бахисобгири;
- шакл ва тартиби маблағгузории ҳисоббаробаркуниҳо;
– тартиби кабул, чойгир кардан, нигох доштан ва харч кардани маблагхо, инвентархо ва дигар сарватхо;
– коидахои гузаронидани инвентаризатсияи маблагхои пули ва ашёи инвентаризатсия;
– тартиб ва мухлати тартиб додани баланс ва хисобот;
– воситахои хозиразамони техникаи хисоббарор ва имконияти истифодаи онхо барои ичрои корхои бахисобгирию хисоббарор ва тахлили фаъолияти истехсоли, хочаги ва молияви;
иктисодиёт, ташкили мехнат ва идоракунй;
- усулҳои идоракунии бозор;
- қонунгузории меҳнат;
- қоидаҳои дохилии меҳнат;
- коидахо ва меъёрхои хифзи мехнат.
– тартиб додани баланси баланси ва хисоботи чамъбастии оперативи оид ба даромад ва харочоти маблагхо оид ба истифодаи бучет, дигар хисоботи боэътимоди бахисобгири ва омори дар асоси хуччатхои ибтидои ва бахисобгири, сари вакт ба макомоти дахлдор пешниход намудани он;
— тахлили фаъолияти хочагию молиявй аз руи маълумотхои бахисобгирй ва хисоботӣ бо максади ошкор намудани захирахои дохилихочагй, пешгирй намудани талафоти харочоти гайриистехсолӣ;
– нигахдории хуччатхои бахисобгири, тартиб додан ва бо тартиби мукарраргардида ба бойгони супурдани онхо;
- қонунӣ, саривақтӣ ва дурустии ҳуҷҷатгузорӣ, тартиб додани сметаи ҳисоботии аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок оид ба хизматрасонӣ, ҳисобкунии музди меҳнат;
пешбурди баҳисобгирии таҳлилии зерҳисобҳо.
Довталабон метавонанд ба сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, шӯъбаҳои маорифи шаҳрҳои Хуҷанд, Бохтар, Кӯлоб ва Турсунзода ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд:
- ариза барои иштирок дар озмун:
- нусхаи диплом;
-нусхаи шиноснома;
- маълумотнома аз чои кори охирин;
-нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ;
-маълумотномаи доғи судӣ надоштан;
- маълумотномаи тиббӣ;
-4 дона сурати 3х4
Ҳуҷҷатҳои довталабон бояд ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ пешниҳод карда шаванд.
Қабули ҳуҷҷатҳо то 15 августи соли 2022.
Ҳуҷҷатҳо ба кучаи Нисормуҳаммад 13, Вазорати маориф ва илм, ҳуҷраи №100 пешниҳод карда шаванд ё ба суроғаи электронии iqtisod@maorif.tj ирсол намоед.